imgATRAKCYJNE RABATY 3% 5% 10% ...
imgDARMOWA DOSTAWA OD 199 zł
img30 DNI NA ZWROT
img
Obsługa klienta
Kontakt
Zapraszamy do kontaktu z obsługą sklepu za pomocą poniższego formularza.
INFOLINIA SKLEPU INTERNETOWEGO:

Godziny otwarcia: pon. - pt. 10:00 - 14:00

Telefon: 22 230 22 83

Mail: sklep@swiatloistyl.pl

img
Ulubione
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ulubione produkty. Zaloguj się
Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 199 zł
do kasy suma: 0,00 zł
img Moje konto

Zarejestruj się

Otrzymasz liczne dodatkowe korzyści:

  • podgląd statusu realizacji zamówień
  • podgląd historii zakupów
  • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
  • możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin konkursu - FB

REGULAMIN KONKURSU „Za co lubicie święta wilkanocne?”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Za co lubicie święta wielkanocne?” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest firma ASAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Tetmajera 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS NIP 821-22-27-830, kapitał zakładowy: 103 000 zł (zwanej dalej Organizatorem)
3. Przedmiotem Konkursu jest wstawienie w komentarzu pod postem konkursowym treści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
5. Uczestnik Konkursu w momencie umieszczenia treści w komentarzu pod postem konkursowym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
6. Konkurs jest organizowany w celu promowania sklepu www.swiatloistyl.pl.
7. Konkurs trwa od dnia 31.03.2021 do dnia 11.04.2021 r. do godziny 24:00.
8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Zleceniodawcą Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: a) Dodanie komentarza pod postem konkursowym, który ma odpowiadać na pytanie: Za co lubicie święta wielkanocne?
2. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie konkursowe, jeśli zawierać będzie treści sprzeczne z Regulaminem Konkursu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub też będące obraźliwymi.
3. W trakcie trwania Konkursu jeden uczestnik może umieścić pod postem konkursowym maksymalnie 1 komentarz.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć nadesłanych w konkursie przez uczestników na swoich profilach w Mediach Społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Tweeter, Pinterest i inne.
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne (w składzie trzyosobowym) powołane przez Organizatora (Jury).

§ 4 Tryb wyłonienia Zwycięzców i Nagrody

1. Konkurs wygrywa osoba, która zdaniem Jury wstawi pod postem konkursowym najbardziej kreatywną i ciekawą odpowiedź na pytanie.
2. Konkurs może wygrać tylko jedna osoba.
3. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 11.04.2021 r. do godziny 24:00.
4. Nagrodą w konkursie jest lampa wisząca Verona marki Zuma Line.
5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
6. Organizator wyśle do laureata nagrodę w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia danych do wysłania nagrody przez Uczestnika konkursu.
7. Nagroda zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres na koszt Organizatora.
8. Wartość nagrody podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, Nr 51, Poz. 307 z poźn. zm).
9. Organizator opublikuje wyniki konkursu na profilu firmy w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu.

§ 5. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów realizacji konkursu.
3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani przesłać Organizatorowi dane osobowe niezbędne do wysłania nagród w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Dane należy wysłać na adres mailowy sklep@swiatloistyl.pl
4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza firmą kurierską lub pocztą, którym zostaną przekazane dane osobowe laureata w celu doręczenia mu nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, nie później niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania.
2. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora ul. Tetmajera 1, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Konkurs”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora. Z prac komisji sporządzony zostanie protokół.
6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§ 7. Naruszenie Regulaminu

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć uczestnika z Konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Nasze Marki

EGLO
ZUMA LINE
ARGON
SPOTLINE
NOWODVORSKI
ITALUX
LEMIR
SPOT LIGHT
ALDEX
RABALUX
MAXLIGHT
LUCIDE
TRIO
BRILLIANT
AZZARDO
Britop Lighting
KANLUX
ASTRO
LABRA
POLAMP
TRIO
do góry
(C) 2016 Światło i styl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxsote 2016
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony