Zgłoś odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie w terminie 30 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może skorzystać z formularza, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Konsument jest zobowiązany zwrócić ten towar, a Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.) może w terminie 30 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.
Prosimy o podanie danych identycznych z danymi na fakturze, która została wysłana na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
Podanie innych danych może wydłużyć czas obsługi zgłoszenia.
Wybierz rodzaj klienta w zależności od tego na jakie dane zostało złożone Twoje zamówienie.
Format telefonu komórkowego: 500500500
Format telefonu stacjonarnego: 324207356
Potwierdzenie wypełnienia formularza zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Format: 08-110
np. FS-1234/2024/O
Format: dd/mm/rrrr
Podaj kod i nazwę towaru z faktury, które chcesz nam zwrócić.
Numer rachunku do zwrotu ewentualnych kosztów. Nie wypełniać w przypadku niewyrażenia zgody. Podanie numeru konta jest dobrowolne.
Podanie numeru konta bankowego przyspieszy proces zwrotu. Serwisy PayU i Przelewy24 w trosce o Państwa dane nie udostępnia numerów kont sprzedającemu dlatego prosimy o podanie konta w celu zwrotu należności.
Konsumentem jest osoba, która kupuje dany towar na swój prywatny użytek, niezwiązany z działalnością gospodarczą.
Ustawa o prawach konsumentów przyznaje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  - jak sama nazwa wskazuje - konsumentom.

Jeśli jednak z jakiś powodów zakupiony towar nie spełnia Twoich oczekiwań, prosimy o kontakt w celu indywidualnego rozwiązania tej sytuacji.

+22 230 22 83
sklep@swiatloistyl.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest ASAJ sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach (08-110) ul. Tetmajera 1 („Sprzedawca”), który przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, w szczególności zapewnienia kontaktu w celu poinformowania o ustosunkowaniu się przez Sprzedawcę do reklamacji oraz sposobie odbioru reklamowanego Towaru. W ramach prawnie usprawiedliwionego celu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sprzedawca gwarantuje Państwu prawo wglądu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania.